Телекомуникациски решенија со доверба

PBX централи, VOIP телефонски централи, структурно каблирање, компјутерски мрежи и уреди.

продукти

За нас

Компанија формирана во 1985.

Продажба / Инсталација / Одржување

Продажба, инсталација, одржување и сервисирање на PBX / VOIP системи и услуги.

Телекомуникациски и компјутерски мрежи

Архитектура, инсталација и одржување на телекомуникациски и компјутерски мрежи и уреди.

Управување со Smart телефони и паметни куќи

Изработка и инсталација на електронски уреди за паметни куќи (осветлување, управување со електронски уреди, ладење, греење..).

Индустриска автоматизација

Дизајн, изработка, имплементација и одржување на електронски уреди и софтвер за индустриска автоматизација.

Cloud услуги

Изработка на апликации за паметни телефони за управување на паметни куќи.

Консултантски услуги

Секогаш Ви стоиме на располагање за консултации во врска со вистинскиот избор на вашите телекомуникациски услуги и продукти.

Пристап

Професионално изработени модули за индустриска автоматизација

Поседуваме портфолио од над 40 индустриски капацитети кои ги користат нашите модули за автоматизација на машините и процесите. Бидете и Вие дел од нашето семејство.

Ние креираме целосно интегрирани решенија за паметни куќи

Дизајн, изработка, инсталација и одржување на електронски модули и апликации за паметни куќи.

Започнете

Пет сфери на интерес. Една мисија.

Секогаш се трудиме да се придржуваме до највисоките стандарди. Нашите продукти се безбедни, овозможуваме одржување и поддршка, пристапни од секаде преку интернет, со мониторинг и анализа на перформансите.

Безбедно

Одржување

Поддршка

Интернет поврзаност

Мониторинг