VOIP Телефонски централи

Модуларни дигитални телефонски системи, лесно надградливи, со можност за приклучување на SIP влезни лини и VOIP дигитални телефонски апарати.

ZX-50
 1. IP PBX SIP телефонска централа 
 • 100 VoIP (SIP) регистрирани корисници без потреба од лиценци
 • 4 PSTN (аналогни) влезни линиии со идентификација на дојдовни повици за приклучување со IVR систем, со најмалку 5 степени за прифаќање на дојдовните повици, автоматско јавување и можност за директно бирање на нареден степен или локал.
 • Ооциска можност за прикличување на GSM, ISDN PRI и ISDN BRI влезни линии.
 • Интегрирани NAT функции.
 • Поддржува Firewall
 • PBX системот ZX 50 ги обезбедува сите стандардни функции, и обезбедува напредни функции како говорна пошта, е-пошта, веб-управување и итн.
 • Централата е дизајнирана да работи на различни VoIP апликации, да обезбедува IP PBX базирани комуникации, гласовни конференции, домофон, снимање на повик и BLF (сигнализација за зафатена линија). Исто така да поддржува детално евидентирање на повицитe (CDR), централизиран автоматски придружник (АА) и интерактивен гласовен одговор (IVR).
 • Интегрирана комуникација преку SKYPE со SIP.
 • WEB апликација за менаџирање со системот од локална мрежа.

Капацитет на системот

 • 30 истовремени повици
 • 100 екстензии (локали) со лиценца за користење

Функции на повик

 • Caller ID (прикажување на повикувачкиот број)
 • Видео повици
 • Пренасочување на повик
 • Прифаќање на повик
 • Паркирање на пвик
 • Групно повикување
 • Рутирање на повик
 • Музика на чекање при пренасочување на повик
 • Поставување на активни повици во редица на повици

Протоколи и CODEC
аудио кодекс:

 • 711 (a-law, u-law), G.729

Видео кодекс Премин преку:

 • 263, H.263 +, H.264

Протокол:

 • SIP (RFC3261), , SIP INFO, In-band

Функционалност на мрежата

 • DHCP сервер
 • IP-задача (DHCP / Static)
 • Обезбедува превод на мрежни адреси (NAT )

Спецификации на хардвер

 • 1 х WAN порта
 • 1 х LAN порта
 • 1 х приклучок за напојување
 • 4 х прикучоци за PSTN (аналогни) влезни линии
 • 6 х LED индикација
 • 1 х копче за ресет

Напојување:
Влез: 100 V ~ 240 VAC