Индустриска електроника и автоматика

ТЕЛЕНЕТ и нејзините вработени поседуваат експертиза и работно искуство повеќе од три децении во областа на индустриската електроника и креирање на електронски модули и решенија кои помагаат во оптимизацијата на ресурсите и максимално искористување на индустриските машини. Нудиме решенија за автоматизирање на индустриски машини и постројки. Подобрување и модернизирање на постоечките производни машини.

Мисија: Лидер во индустриската автоматизација во следните 10 години

Со неодамнешните инвестиции и промена во оперативната структура на претпријатието, си поставивме задача да го смениме пристапот на пазарот и во соработка со индустриските капацитети, да понудиме уникатни решенија за процесна автоматизација.

%

Процент на проекти по година

%

Просечна инвестиција во година

Визуелен приказ на проектите

Отварање влезна капија со команда преку апликација од Smart телефон.

Командите се: Отворање, затворање и запирање  на вратата.

Командите се извршуваат преку WIFI сигнал од локална мрежа.

Вклучување, исклучување и регулирање на брзина на вртежи на миксер за мешање течности.

Командите се следни: Start, Stop и дефинирани 7 брзини.

 

Идејно решение

Секогаш сме вклучени во изнаоѓање на иновативно решение за нашите клиенти.

Инвестициско планирање

Знаеме да ја вреднуваме секоја инвестиција и затоа го планираме секој проект во зависност од можностите на инвеститорот.

Безбедно и сигурно

Во нашите решенија вградуваме оригинални електронски компоненти и тестирани микропроцесори со соодветен софтверски код.